Manja slova Veća slova RSS

Pitajte potpredsjednika Vlade

>

U partnerstvu sa opštinama i civilnim sektorom do uvođenja reda u riječnim koritima

Održan sastanak koordinacionog tima za praćenje moratorijuma na eksploataciju riječnih nanosa iz crnogorskih vodotoka

Održan sastanak koordinacionog tima za praćenje moratorijuma na eksploataciju riječnih nanosa iz crnogorskih vodotoka
Datum objave: 18.04.2017 19:55 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


MPRRDržavne institucije, lokalne samouprave i civilni sektor demonstrirali su danas široki konsenzus po pitanju spremnosti da zajedničkim aktivnostima doprinesu sprovođenju odluke Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja o moratorijumu na eksploataciju šljunka i pijeska iz riječnih korita.

Odluku o zabrani dalje eksploatacije riječnih nanosa iz crnogorskih vodotoka Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je početkom aprila, s tim da se nove procedure za dodjelu koncesija pokrenu tek kada se stvore sve neophodne pretpostavke za uvođenje reda u ovoj oblasti.

Na sastanku formiranog koordinacionog tima za praćenje moratorijuma, predstavnika ribolovnih društava i ekoloških nevladinih organizacija, a koji je otvorio potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović, iskazana je potreba partnerstva na uvođenju reda u oblasti eksploatacije riječnih nanosa, kao i spremnost učesnika da u stalnoj komunikaciji rade na eliminisanju nelegalnih aktivnosti za vrijeme trajanja moratorijuma.

U sastav kordinacionog tima imenovani su predstavnici Ministarstva, Uprave za vode, Uprave policije, Uprave za inspekcijske poslove i lokalnih samouprava na čijim teritorijama su vodotoci koji su bili predmet koncesija. Pozivu da prisustvuju sastanku odazvali su se predstavnici ribolovnih društava i nevladinih organizacija.

Zahvaljujući se prisutnima na odzivu, ministar Simović je istakao da je cilj sastanka i ukupnog pristupa potreba zajedničkih aktivnosti na rješavanju pitanja vezanih za crnogorske vodotoke, a koja su posledica dugogodišnje neadekvatne eksploatacije šljunka i pijeska, ali i potrebe da se stvore pretpostavke da u narednom periodu imamo eksploataciju koja će odgovoriti svojoj funkciji – regulaciji vodotoka. „Formula je jednostavna – ovo je obaveza na koju svi zajedno treba da odgovorimo. Država svojim odnosom treba da pokaže otvorenost i spremnost na komunikaciju i spremnost da u narednim danima, sedmicama i mjesecima bilježimo zajedničke rezultate“, ocijenio je Simović.

On je kazao da je trenutno stanje, nažalost, nezadovoljavajuće, da su svi regulacioni planovi za vodotoke istekli, i da je Vlada analizirajući situaciju, podržala predlog Ministarstva da se obustavi dalja eksploatacija. „Da bi se nastavilo sa tim procesom, moraju prethodno da se urade planovi regulacije kao osnov za dalju eksploataciju, na bazi njih i koncesioni elaborati, a nakon toga da se raspiše konkurs za dojelu koncesija“, podsjetio je Simović, dodajući da se moratorijum ne odnosi na radove u donjem dijelu Morače, gdje su već u toku regulacioni radovi na bazi regulacionog projekta. On je dodao da će se saglasnost za eksploataciju, tokom trajanja moratorijuma, izuzetno, davati samo u svrhu interventnih radova, poput uklanjanja uskih grla u koritima rijeka i slično, a čije bi odlaganje moglo prouzrokovati štetne posljedice.

MPRR„Naša procjena je da ovom zadatku možemo odgovoriti samo zajedno. Ne samo Ministarstvo sa Upravom za vode, inspekcijom i policijom, već smo smatrali da u akciju treba da pozovemo i predstavnike lokalnih samouprava na čijoj teritoriji su vodotoci. Smatrali smo da je, pored formalnog tima, u ovu akciju potrebno uključiti i civilni sektror, prije svega ribolovna društva koja su po ugovoru sa Ministarstvom dobili ili će dobiti na gazdovanje riblji fond u vodotocima. Ta društva mogu značajno da pomognu u ovoj akciji. Sjetimo se da su u prethodnom periodu imali niz sugestija, primjedbi da eksploatacija šljunka u značajnoj mjeri ugrožava riblji fond i biodiverzitet. Takođe, svjedoci smo da su se i pojedine NVO, sa pravom, osvrtale na stanje riječnih korita, ukazivale na određene probleme, sugerisale i pozivale da se riješe“, kazao je Simović. Ministar je pozvao i medije na saradnju, ističući da mogu imati važnu ulogu u zajedničkoj akciji, tako što će s pažnjom pratiti aktivnosti, predstavljati postignute rezultate, ali i ukazivati na ono što može biti predmet korekcija aktivnosti u hodu.

Simović je ukazao i na potrebu da se pažnja obrati i na pokušaje da se nelegalne aktivnosti eksploatacije šljunka iz riječnih korita presele na okolno poljoprivredno zemljište, poručujući da će i te aktivnosti biti predmet kontrole moratorijuma.

Predstavnici lokalnih samouprava - Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Mojkovac, Berana, Gusinja, Kolašina i Rožaja dali su podršku odluci Vlade i Ministarstva poljoprivrede, izražavajući spremnost da sve svoje kapacitete, prije svega komunalne službe i policije, stave na raspolaganje u cilju kontrole nelegalne eksploatacije. Spremnost na saradnju iskazali su i predstavnici ribolovnih društava.

Kako je dogovoreno, već narednih dana članovi koordinacionog tima obići će vodotoke na koje je stavljen moratorijum, kako bi se evidentiralo zatečeno stanje i neposredno na terenu napravili dogovori za dalje aktivnosti.

I ovom prilikom predstavnici Ministarstva podsjetili su na kontakte za prijavljivanje eksploatacije: 020/224-593 i email: prijavieksploataciju@uzv.gov.me.
PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja