Manja slova Veća slova RSS

Pitajte potpredsjednika Vlade

>

Potpredsjednik Simović: Važna podrška EU i u oblasti upravljanja vodnim resursima

Potpredsjednik Simović: Važna podrška EU i u oblasti upravljanja vodnim resursima
Datum objave: 21.02.2020 14:15 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


MPRR MPRR
Za unapređenje upravljanja vodnim resursima Vlada u saradnji sa  međunarodnim partnerima realizuje projekte vrijednosti preko 30 miliona eura, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović povodom predstavljanja rezultata jednog od projekata - IPA projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori“.

„Obezbjeđenje vode za sve, održivo upravljanje vodnim resursima i zaštita od voda ključni su izazovi i u Crnoj Gori i na globalnom nivou“, kazao je Simović ističući da Vlada Crne Gore kao odgovor na te izazove realizuje vrijedne projekte u saradnji sa međunarodnim partnerima - Evropskom komisijom, Svjetskom bankom, Adaptacionim fondom, Globalnim ekološkim fondom i UNDP.

Potpredsjednik Simović je istakao da je za Crnu Goru posebno važna, izdašna i kontinuirana podrška od strane Evropske komisije u procesu usklađivanja sa zakonodavstvom Evropske unije, jačanju institucija i realizaciji brojnih aktivnosti na terenu.

Jačanje kapaciteta za implementaciju Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori je projekat koji su realizovali Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa EK koja je obezbijedila grant u iznosu od 1.9 miliona€. Cilj projekta je unapređenje kvaliteta vodnih resursa u Crnoj Gori i implementacije EU direktiva o vodama.

Simović je ocijenio da su ostvareni brojni i vrijedni rezultati: nabavljena je i instalirana savremena oprema; izvedene su brojne istražne bušotine, prikupljeni značajni hidrogeološki podaci; urađeni planovi upravljanja rječnim slivovima; urađena strateška procjena uticaja za te planove; u toku je uspostavljanje Vodnog informacionog sistema.

Istovrmeno sa završetkom ovog projekta, kako je saopštio potpredsjednik, već je počela realizacija novog IPA projekta „Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori“, ukupne vrijednosti 4,1 milion eura.

„Realizacijom novog, već započetog projekta ispunićemo obaveze koje proističu iz četiri važne Direktive EU - Direktive o upravljanju rizicima od poplava, Nitratne Direktive, Direktive o vodi za kupanje i Okvirne direktive o morskoj strategiji. 

On je kazao da će se prilikom izrade preliminarne procjene rizika od poplava pripremiti hidrološki i hidraulički model rijeke Bojane i Skadarskog jezera, što je, kako je rekao, važan prioritet za Crnu Goru.

„Biće nabavljen specijalizovani brod sa odgovarajućom opremom, koji će se koristiti za aktivnosti u okviru istraživanja i ispitivanja morskog ekosistema. Nastavićemo istražna bušenja sa novih 1.500m dubine“, kazao je Simović.

Podsjetio je da su započeti brojni projekti koji treba da obezbijede zaštitu od voda, što je posebno važno zbog posledica sve većih uticaja klimatskih promjena na režim voda, kakve su poplave. 

„U cilju zaštite od voda sa drugim međunarodnim partnerima realizovane su brojne aktivnosti, koje će tokom ove godine imati za rezultat i vrijedne infrastrukturne radove na terenu. Uredićemo korita i objekte za odbranu od poplava na Grnčaru, Limu i Bojani“, poručio je Simović.

Vlada je, prema riječima Simovića, u cilju ispunjavanja trećeg važnog cilja – Obezbjeđenja vode za sve, samo za poboljšanje vodosnabdijevanja ruralnih područja u ove četiri godine obezbijedila preko 5 miliona eura, čime je za preko 3.000 domaćinstava riješeno pitanje urednog vodosnabdijevanja.

Simović se posebno zahvalio evropskim partnerima na značajnom doprinosu u iskoracima koje Crna Gora ostvaruje u upravljanju vodnim resursima. Takođe, čestitao je svim institucijama koje su učestvovale u realizaciji projekta, odgovornom konzorcijumu koji je implementirao projekat kao i saradnicima iz Ministarstva, koji su, kako je rekao, iskazivali punu posvećenost u pripremi i realizaciji ovih zahtjevnih projekata. 

Takođe, pozvao je predstavnike institucija da na bazi ostvarenih rezultata, postignutih uz podršku EK,  odgovorno i posvećeno nastave rad na daljem upravljanju vodnim resursima.

Špic: Pomažemo usvajanje standarda za bolji kvalitet života

Šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori Herman Špic istakao je da je podrška i kroz ovaj projekat sastavni dio podrške EU Crnoj Gori na putu usvajanja i primjene potrebnih standarda u svim oblastima, a sve u cilju boljeg života stanovnika. 

Špic je kazao da Okvirna direktiva o vodama ima za cilj da uspostavi pravni okvir za zaštitu i poboljšanje statusa vodenih ekosistema, da se spriječi njihovo narušavanje i obezbijedi dugoročna upotreba.

“Kako bi se ovi ciljevi postigli, pripremljeni su planovi upravljanja jadranskim riječnim slivom i dunavskim slivom. Oba plana su prošla stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu u javne konsultacije u skladu sa crnogorskim zakonom”, kazao je Špic.

On je istakao da je postignut značajan napredak, ali da ostaje dosta toga da se uradi, što zahtijeva visok nivo uključenosti i saradnje domaćih institucija u daljem radu na upravljanju vodama.

Špic je kazao i da je upravljanje vodama i zaštita voda predstavljaju dio mjerila za zatvaranje poglavlja 27 o životnoj sredini i klimatskim promjenama koje se moraju ispuniti u cilju poboljšanja stanja resursa, što će direktno uticati na zdravlje i kvalitet života građana. 


PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja