Manja slova Veća slova RSS

Pitajte potpredsjednika Vlade

>

Predstavljen Koncept brzih prodora u sektorima poljoprivrede i ribarstva vrijedan 89,4 mil. €

Predstavljen Koncept brzih prodora  u sektorima poljoprivrede i ribarstva vrijedan 89,4 mil. €
Datum objave: 23.07.2020 16:49 | Autor: KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Potpredsjednik Vlade Milutin Simović danas je okviru Vladinog Trećeg paketa socio-ekonomski mjera predstavio Koncept brzih prodora u sektorima poljoprivrede i ribarstva vrijedan 89,4 mil. €.

U okviru kratkoročnih mjera podrške poljoprivredi kreirana je podrška za reprogramiranje postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka, uvođenjem grejs perioda do 12 mjeseci, uz subvenciju kamata u punom iznosu u tom periodu.

„Zadržavajući orjentaciju podrške prema malim porodičnim gazdinstvima, rastu njihove konkurentnosti i očuvanju njihove održivosti Konceptom je predviđeno generisanje velikih pokretača u ključnim sektorima koji će doprinijeti brzoj, mjerljivoj i sigurnoj supstituciji uvoza. Ti veliki sektorski generatori će istovremeno biti pokretači široke kooperantske mreže malih gazdinstava koji će dobiti sigurnost nabavke potrebnih repromaterijala, stručnu logistiku i sigurnost plasmana proizvoda“, kazao je potpredsjednik Simović i u nastavku dodao: „Otvoriće se brojna nova kvalitetna i sigurna radna mjesta. Obezbijediće se rast konkurentnosti predmetnih sektora kroz integrisanje domaće primarne proizvodnje i prerade, što će gotovim proizvodima dati dodatni kvalitet, bolju tržišnu prepoznatljivost i cijenu više. Pored garantovanog kvaliteta i obezbijeđenog kontinuiteta kratki lanci snabdijevanja daće poseban imidž turističkoj ponudi i ponudi u svim maloprodajnim objektima.

Ovako organizovani proizvodni pogoni velikog kapaciteta predstavljali bi svojevrstan novi model robnih rezervi Crne Gore u određenoj grupi važnih proizvoda, zasnovan na tržišnim principima.

Zadatak novog pristupa je da obezbijedi veći stepen inovativnosti. Sektor inovacija treba da iskorači iz okvira samo akademskog i treba da pokaže svoju praktičnost, kroz uključenost u konkretne projekte.

Novi projekti će pored oslonca na raspoložive prirodne resurse, ljudske kapacitete, tradiciju, biti oslonjeni na postojeće prerađivačke kapacitete, kao i na Luku Bar - ključnu komparativnu prednost Crne Gore. preko koje ćemo obezbijediti sigurniju, cjenovno i kvalitativno konkurentnu nabavku ključnih inputa za proizvodnju.

Imajući sve to u vidu u ovom Vladinom Trećem paketu kreiram je Koncept brzih prodora u sektorima poljoprivrede i ribarstva.“

Ovim konceptom definisani su pravci brzih razvojnih prodora vrijednosti investicija oko 85 miliona eura, koji će se obezbijediti supstituciju uvoza od preko 94 miliona eura.

Koncept brzih prodora u oblastima poljoprivrede i ribarstva podrazumijeva konkretne projekte u oblastima proizvodnje mesa, ribe, povrća, voća, brašna i ulja.

Za realizaciju ovih investicija predviđene su posebne kreditne linije za podršku agro-industriji i proizvodnji hrane, pod povoljnih uslovima i sa subvencijom kamate tokom grejs perioda.

KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE